Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Inspiration till skolor och förskolor

Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling i skola och förskola är genom att lyfta frågan kring hur vi kan minska avfallet. Här kan ni hämta inspiration och tips på övningar och aktiviteter.
 Logga_EMA

Som ett led i kommunens deltagande i projektet Europa minskar avfallet har fakta och inspirationsmaterial för förskola och skola samlats. Materialet är uppdelat till förskola, år 1-6, samt år 7-9.

Ytterligare information om avfallsminskning och avfallshantering kan du få om du kontaktar renhållningen eller tekniska förvaltningens avfallsstrateg. Kontaktuppgifter till höger.