Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Inre hamnen (Båtsmansgatan)

Planeringsavdelningen har upprättat handlingar för en ändring av Inre hamnen (Båtsmansgatan). Planändringen genomförs med ett begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL. Det vill säga, tilläggen som följer ska läsas tillsammans med Detaljplan för Sannakajen (fd Inre hamnen).

Samrådet pågår mellan 12 december 2017 och 19 januari 2018.

Läs mer i: Meddelande om samråd

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Ursprunglig plan, Detaljplan för Sannakajen (fd Inre hamnen):

Plankarta

Planbeskrivning