Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Innerstaden

Detaljplan Innerstaden avser den plan vars syfte var att b.la. tillåta vissa parkeringsytor i Innerstaden samt möjliggöra garage på Stållinetorget. Planen vann laga kraft 2008-12-18.

Plankarta

Planbeskrivning