Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information för fiberföreningar

Här har vi samlat nyttig information till er som bildat eller kommer att bilda fiberföreningar på Kristinehamns landsbygd:

Byanätsforum – en del av regeringens bredbandsstrategi
Här hittar du massor av bra information för fiberföreningar – broschyrer, informationsmaterial, momsfrågor, mallar, markavtal m.m.

Jorbruksverket - bidrag till fiberföreningar ur Landsbygdsprogrammet

Coompanions handbok för fiberföreningar som ekonomisk förening.
Handbok för fiberföreningar

Intressant artikel i Ny Teknik om att ersätta sitt fasta bredband med 4G.
Därför slår du i surftaket så snabbt

Ytterligare en artikel i DN.
Snabbt slut på mobilt surf när operatörerna snålar

Om nästa generations mobilnät - 5G i SR P1
Mobilnätens basstationer flyttar inomhus med 5G

Om att bygga fibernät på landsbygden i SR P1 (15 min)
Undermålig nätutbyggnad drabbar landsbygden
Kommentar: Oftast låter man väl någon entrepenör sköta själva fiberdragningen?

Länsstyrelsen - info om bidrag, blanketter mm
Bredband på landsbygden

WebbGIS, Länsstyrelsens planeringsverktyg -  kan användas för att skapa underlag för projektering av ert byanät. Du kan behöva installera Microsoft Silverlight för att kunna köra verktyget om du inte redan har det på din dator.
Länsstyrelsens WebbGIS 
Tips: När du ritar linjer runt ett område, dubbelklicka för att avsluta verktygsvalet linje. 

-------------------------------------------------

Mallar - hämta och anpassa för din förening  (Word 2007, 2010)

Mall för intresseanmälan -
Intresseanmälan_fiber_mall 

Mall för inbjudan till fiberinformationsmöte -
Inbjudan_fiberinfo_mall

Fiberinformation för sommarstugeägare -
fiber_sommarstuga_mall