Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hushållsavfall

 

 

Hushållsavfall uppstår i bostäder, restauranger, hotell, skolor, vårdinrättningar, personalmatsalar men också i verksamheter som tandläkare, hårfrisörer med mera. Hushållsavfallet hämtas i anslutning till fastigheten.

Soppåsen

I soppåsen hamnar det som blir kvar när du sorterat ut matavfall (om du val det abonnemanget), farligt avfall, återvinningsbara förpackningar, tidningar, pantburkar och pantflaskor. Säck- och kärlavfall omhändertas slutligt genom förbränning med energiutvinning. Totalt tar vi hand om ca 6000 ton varje år. Matavfallet lämnas till en Biogasanläggning för att bli fordonsgas.

I ett abonnemang ingår kärl, hämtning av avfallet och slutligt omhändertagande av avfallet. För hushåll ingår också att få lämna farligt avfall, elavfall, kyl- och frysenheter samt grovavfall på våra återvinningscentraler.

Generellt gäller att behållaren inte får fyllas mer än att den kan tillslutas, locken skall kunna stängas, och att gällande maxvikter enligt arbetsmiljölagen inte överskrids.

Slam och latrin räknas också till hushållsavfall.