Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hushållspapper är en vanlig "fulspolning"

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpattret är slut. Oftast löser vi situationen genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan spolas i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Kristinehamns kommun spolas 21,5 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Att

Att hushållspapper är en vanlig fulspolning var förväntat men undersökningen visar att en stor dela av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. Vid reningsverket i Kristinehamn orsakar hushållspapper, bomullstussar och annat skräp, stora problem för ledningsnät och pumpstationer.

Alla kan göra ett aktivt val

Samtliga personer som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp påverkar till viss del hur reningen av avloppsvattnet blir. Det beror nämligen delvis på vad som spolas ner i toaletten, säger  Miriam Hellberg-Lindqvist, miljö- och processingenjör vid VA-avdelningen i Kristinehamn. Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning inom Kristinehamns kommun. Många känner dock inte till att det endast är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper och skräp kan orsaka stopp i ledningar eller i reningsverket och kan i värsta fall leda till att avloppsvatten måste bräddas. En bräddning innebär ett tillfälligt upsläpp av orenat eller delvis renat avloppsvatten till miljön till följd av exempelvis driftstopp eller att vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av. Genom att spola rätt kan man göra naturen en stor tjänst och bidra till att skapa förutsättningar för oss att kunna rena avloppsvattnet på bästa sätt, säger Miriam Hellberg-Lindqvist.

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste renas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från avloppsvattnet vid Fiskartorpets avloppsreningsverk i Kristinehamn.

Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillanden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland förbränningsbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Jeanette Olsson, Kund- Marknadsansvarig på VA-avdelningen. Det blir lätt stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Det är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper faller sönder när det spolas ner.

Hur arbetar VA-avdelningen aktivt under året?

VA-avdelningen i Kristinehamn arbetar aktivt med att informera barn och ungdomar om vattnets kretslopp och vikten av att slänga rätt saker i toaletten, både genom att besöka skolor och förskolor samt att ta emot studiebesök. VA-avdelningen har även öppet på reningsverket för besök av andra typer av grupper. Är man intresserad av hur vår miljöverksamhet fungerar med biologisk rening av avloppsvattnet och titta på laboratoiret, där analyser av vattenrpver görs, är man välkommen att konktakta oss säker Miriam Hellgerg-Lindqvist.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.