Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hur går insamlingen av matavfall till?

Det gamla säckstället har ersatts med två sopkärl, ett brunt för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. Man behöver också ha två soppåsar under diskbänken, en för matavfall och en för det övriga brännbara avfallet.

Brunt och grönt kärl   Påshållare

Sopkärl, påshållare och påsar för matavfall tillhandahålls av kommunen utan extra kostnad.
Nya papperspåsar fås genom att sätta en tom påse under locket på tömningsdagen eller hämtas på utlämningsställena Strandmossens avfallsanläggning, Renhållningens kontor Tuvetgatan 8 eller i någon av matbutikerna i Bäckhammar, Nybble och Skottlanda. I Björneborg finns påsar vid återvinningscentralen

Klicka här för att se en film om insamling av matavfall

Måste jag vara med?
Det är frivilligt att vara med i utsorteringen av matavfall, men kommunen vill att så många som möjligt är med och sorterar eftersom matavfall är en resurs som bör tas tillvara. Det är dessutom billigare att vara med jämfört med att inte sortera. Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som bestämmer om ni ska vara med eller inte.

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Kristinehamn här