Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Höjdsystemet RH 2000

1 januari 2013 införde Kristinehamns kommun det nya höjdsystemet RH 2000. Systemet är en del i ett europeiskt höjdsystem, och är på väg att införas i hela Sverige.

Eftersom landet hela tiden rör sig och förändras i höjdled på grund av landhöjningen måste alla höjdvärden på t ex kartor relateras till en viss tidpunkt - epok. Epoken för det nya höjdsystemet RH 2000 är år 2000, vilket betyder att höjdvärdena beskriver läget år 2000.

De tidigare höjdsystemen RH 00 och RH 70 bygger på gamla mätningar och uppfyller inte kraven för dagens teknik och möjligheter.

Rent konkret innebär bytet till RH 2000 att höjd kommer att anges på ett annat sätt i såväl digitala databaser som analoga kartor som har höjduppgifter. Alla som på något sätt använder sådant kartmaterial berörs därför av ändringen. Det aktuella höjdsystemet ska alltid framgå på kartmaterial och ritningar.

Många kommuner i Sverige har redan bytt till RH 2000, och andra är på väg att byta. På sikt kommer det nya höjdsystemets införande att innebära minskade kostnader för såväl stat och kommun, och även för övriga producenter och konsumenter av kartor, register och övrig höjdsatt information.

Det nya höjdsystemet RH 2000 baseras på resultatet från Lantmäteriets så kallade Riksavvägning, vars fältarbeten slutfördes år 2003. Nollnivån i RH 2000, liksom i det tidigare höjdsystemet RH 70, definieras av något som kallas Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder. Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard, vilket innebär att RH 2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Läs mer om RH 2000