Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hinkebo

Detaljplan Hinkebo avser den plan som upprättades för att tillskapa ett nytt område för lätt/medeltung industri nära trafikplats Övre Kvarn. Planen vann laga kraft 2008-12-22.

Plankarta

Planbeskrivning