Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hamn

Kristinehamns multimodala terminal 

Kristinehamns hamn är strategiskt placerad med närhet till järnvägen med godsbangården och närheten till E18. Hamnen är en av Vänerns största och mest moderna multimodala terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror med en svårslagen samverkan mellan sjöfart, tåg och vägnät. Ytorna är rejäla och erbjuder flexibla möjligheter när det gäller omlastning, stuveri, spedition och klarering.

Via hamnen får du en transportkedja ända från Hallsberg via Värmlandsbanan eller från Borlänge via Bergslagsbanan/Inlandsbanan ut till Europas viktigaste lasthamnar. 
 

Vy över Kristinehamns hamn.