Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Halkbekämpning pågår

Idag den 15 november halkbekämpar vi infarter, ringleden och backar med salt. Vi kommer även att se över gång- och cykelvägar med grus.

2017-11-14
Det har varit halt på flera platser i kommunen idag och vi kommer att halkbekämpa gång- och cykelbanorna nu i eftermiddag. Tidigare under dagen har vi saltat infarterna och ringlederna.

För att underlätta halkbekämpningen för dig som fastighetsägare lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen

 

Alla nyheter - Boende & miljö