Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grovsopstationen i Bäckhammar ersätts av mobil återvinning 2 maj

När bygglov är klart kommer det även att finnas en mobil lösning i Nybble.

Enligt beslut i tekniska nämnden ska grovsopstationen i Bäckhammar stänga den 1 april 2017. Istället skulle en mobil lösning för grovavfall ställas upp vissa tider i Bäckhammar och i Nybble. Den mobila lösningen har nu av olika anledningar försenats och därför håller grovsopstationen i Bäckhammar öppet i dess nuvarande form till 2 maj, då den ersätts av en mobil lösning.

Ett brev har gått ut till boende i de södra delarna av kommunen med information om att den mobila lösningen för inlämning av grovavfall skulle finnas i Bäckhammar från 4 april och i Nybble från 5 april.

- Vi beklagar förseningen säger t f renhållningschef Görel Jernberg, men vi måste avvakta tills miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om bygglov för den mobila lösningen i Nybble vid sitt sammanträde den 19 april.

Bakgrund
Arbetet med att skapa en ny återvinningscentral (ÅVC Syd) i Nybble pågår. Under tiden skulle grovsopstationen i Bäckhammar finnas kvar, tills den nya återvinningscentralen kunde öppna. På grund av att stölder och hot ökat kraftigt kommer grovsopstationen i Bäckhammar att stängas och ersättas av en mobil lösning som är i drift tills ÅVC Syd kan öppnas.

För frågor kontakta:
Görel Jernberg, t f renhållningschef, tel: 0550-881 35
e-post: gorel.jernberg@kristinehamn.se

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-10-23

  På grund av att dammluckan vid Vågbron är trasig sjunker vattennivån i Varnan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.