Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grovsopstationen i Bäckhammar ersätts av mobil återvinning 2 maj

När bygglov är klart kommer det även att finnas en mobil lösning i Nybble.

Enligt beslut i tekniska nämnden ska grovsopstationen i Bäckhammar stänga den 1 april 2017. Istället skulle en mobil lösning för grovavfall ställas upp vissa tider i Bäckhammar och i Nybble. Den mobila lösningen har nu av olika anledningar försenats och därför håller grovsopstationen i Bäckhammar öppet i dess nuvarande form till 2 maj, då den ersätts av en mobil lösning.

Ett brev har gått ut till boende i de södra delarna av kommunen med information om att den mobila lösningen för inlämning av grovavfall skulle finnas i Bäckhammar från 4 april och i Nybble från 5 april.

- Vi beklagar förseningen säger t f renhållningschef Görel Jernberg, men vi måste avvakta tills miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om bygglov för den mobila lösningen i Nybble vid sitt sammanträde den 19 april.

Bakgrund
Arbetet med att skapa en ny återvinningscentral (ÅVC Syd) i Nybble pågår. Under tiden skulle grovsopstationen i Bäckhammar finnas kvar, tills den nya återvinningscentralen kunde öppna. På grund av att stölder och hot ökat kraftigt kommer grovsopstationen i Bäckhammar att stängas och ersättas av en mobil lösning som är i drift tills ÅVC Syd kan öppnas.

För frågor kontakta:
Görel Jernberg, t f renhållningschef, tel: 0550-881 35
e-post: gorel.jernberg@kristinehamn.se

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tors, 2017-04-27
 • ons, 2017-04-26

  Torsdagen den 27 april kommer vi påbörja VA-ledningarbete vid Gustafsviks Herrgård (Ernst byggnad). Gång och cykelvägen nedanför herrgården kommer att grävas upp och hänvisningsskyltar finns angivna på plats. Arbetet kommer pågå fram till fredag. Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • mån, 2017-04-24

  Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

  Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.

 • mån, 2017-04-24

  I avloppsledningarna sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av rören och stelnar till stora cementlikande proppar. I värsta fall leder det till översvämning hos dig eller din granne. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen - då blir inte vattnet så rent som det borde.

  Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

  Tratten finns att hämta gratis vid återvinningsstationen (Strandmossen), Renhållningen, växeln på Uroxen eller hos Kund- Marknad VA. Broschyr medföljer och finns på svenska, engelska och arabiska.

  Fettet som samlas i flaskan slängs i kärlet för brännbara sopor.

  Vid frågor eller större beställningar kontakta Jeanette Olsson, Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • tis, 2017-04-18

  Vill du slippa köra iväg med ditt trädgårdsavfall själv kan du beställa ett abonnemang så hämtar vi det. Tjänsten är än så länge bara tillgänglig för boende inom tätorten.

 • tis, 2017-04-11
 • tors, 2017-04-06

  Idag påbörjas byte av bron och Tegelslagaregatan är nu avstängd för genomfart. Trafiken till centrum leds om via Södra Staketgatan. Gående hänvisas till Lötbron på Spelmansgatan.

 • tors, 2017-03-30

  När bygglov är klart kommer det även att finnas en mobil lösning i Nybble.

 • tors, 2017-03-23

  Varje vår sopas sand och grus från vinterns halkbekämpning upp och gator och torg städas rena. Vi har redan börjat med vårsopningen i centrum och i sopschemat nedan kan du se när vi kommer till just ditt område.

 • tors, 2017-03-23

  Planerar du att glasa in verandan, bygga garage eller kanske bygga ut i sommar? Ja, i så fall är det hög tid att söka bygglov.