Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grovsopmottagningen i Bäckhammar

För hushållens grovsopor finns Grovsopmottagningen i Bäckhammar, Albacksvägen

 

Tekniska nämnden har beslutat att Grovsopmottagningen ska stängas i förtid.

Detta grundas på de stölder, inbrott, nedskräpning och oacceptabla personhot som kraftigt ökat under hösten/vintern. För att bibehålla en god service kommer stationen ersättas med en mobil återvinningscentral i väntan på att Återvinningscentral Syd kan tas i bruk.

Då den mobila stationen blivit försenad kommer Grovsopstationen hålla öppet som tidigare under JUNI månad.

Öppettider: helgfria måndagar och torsdagar kl 14:00 - 19:00

Här kan hushållen lämna sina grovsopor i containrar, sitt farliga avfall i den ljusgrå miljöskåpet samt bilbatterier i den blå bilbatteriboxen. För elavfall finns en gallerbur att ställa sitt avfall i.

Exempel på vad du får lämna i grovsopscontainrarna klicka på länken.Sortera grovavfallet i brännbart avfall eller restavfall. Skyltar finns vid containrarna.Tidningar och förpackningar lämnas på Återvinningsstationen, bakom ICA Nyvalls.Elavfall lämnas i därför avsett insamlingsbehållare. 
Vitvaror  ska lämnas på Strandmossens avfallsanläggning.