Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Glöd- och lågenergilampor samt lysrör

Insamlingssystemet för uttjänta ljuskällor.

Eftersom det har blivit svårare att skilja glödlampor och lågenergilampor åt, har insamlingssystemet ändrats så det blir lättare för konsumenterna. Det är nu tillåtet att lämna alla ljuskällorna i samma behållare. Med hjälp av ny sorteringsteknik kan nu alla olika lampor samlas i samma behållare utan att det blir störningar i återvinningsprocessen.

Förbrukade ljuskällor lämnas i någon av Kommunens insamlingsbehållare vid Miljöstationerna, Samlaren i butik, grovsopmottagningen i Bäckhammar, ÅVC Björneborg eller Strandmossens avfallsanläggning.

I Nybble, vid affären, och Ölme Rudsberg, vid Återvinningsstationen, finns det också insamlingsbehållare utplacerade för att lämna kasserade ljuskällor, lysrör, batterier och smått elavfall i. 

Har du en trasig lågenergilampa? Titta då in här på Kemikalieinspektionens rekommendation, länken öppnas i nytt fönster. Här beskrivs hur man tar om hand en trasig lampa på bästa sätt.