Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gång- & cykelvägar

I Kristinehamn är det nära till det mesta och enklast tar du dig fram på cykel. Att skapa trygga vägar för både fotgängare och cyklister är ett högprioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. I detta arbete tar man särskild hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna.

Ett led i arbetet är att skapa säkrare gång- och cykelvägar till ställen man kan tänka sig att många går eller cyklar, till badhuset, större matbutiker, centrum och så vidare. Man ökar säkerheten genom att separera gång- och cykelnätet från biltrafiken. Målet är att man inte ska behöva cykla tillsammans med biltrafiken. Genom att till exempel bygga planskilda korsningar och speciella cykelbanor underviker man detta.

Att bygga ut ett säkert nät hoppas vi uppmuntrar fler till att välja cykeln framför bilen!

Ta del av Kristinehamns cykelkarta.

 

Cyklister i Kristinehamn.

Att ersätta korta bilresor med cykeln är ett bra sätt bidra till en bättre miljö. Cykeln behöver inget bränsle, du slipper fastna i bilkö, du får gratis motion samtidigt som du kan förbättra din hälsa.
Välj cykeln framför bilen!