Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Pågående och planerade VA-arbeten på ledningsnätet

VA-avdelningen arbetar löpande med underhåll i det befintliga ledningsnätet. Vi byter dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och kompletterar med dagvatten där det saknas. En villagata som är 500 meter kan ta ca 20 veckor att lägga om ledningar, före det har mycket tid lagts på planering och samordning. Innan vi startar större projekt som berör flera fastighetsägare håller vi informationsmöten. Där går vi igenom vad som ska göras på gatan, tittar på respektive fastighet om det finns några funderingar och fastighetsägarna får träffa oss som arbetar i projeketet. 

Arbeten av mer kortvarig karaktär är till exempel servisbyten, lagning av rörbrott och enklare anslutningsarbeten. Vi försöker informera i möjligaste mån, men när något av ovanstående inträffar akut så hinner vi inte alltid ut med information. Vi ber om överseende med detta.

Pågående ledningsarbeten

Ve 44

Denna vecka kommer vi arbeta med att:

  • Ny servis för vatten södermalmsskolan

Vi fortsätter även arbetet med nya vatten- avlopp och dagvattenledningar på Kompanigatan-Garneijvägen och Smedbyvägen. Omdirigering av trafik kommer att ske under tiden. Hänvisning finns på plats.

 

Vid frågor kontakta Kund- Marknad, Jeanette Olsson på telefon 0550-881 09

Kommande VA-projekt