Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Pågående och planerad asfaltering

Under augusti och september kommer ett antal gator samt gång- och cykelvägar i kommunen att asfalteras.

Följande gator berörs:

Djurgårdsvägen (lagning av potthål)

Artillerivägen

Del av Tallundsbacken

Del av Sannagatan

Sandbäcksgränd

Gång- och cykelväg vid förskolan Vipan (klart)

Gång- och cykelväg vid Ölmeskolan (klart)

Gång- och cykelväg mellan Maxi och Norrgården (klart)

Korsningen Strandvägen/Stormvinden

Fyrvägsstopp Ode Baltens gata/Kurlandaallén

Östra Ringvägen (lagning av potthål)

Del av Televägen

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.