Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Pågående och planerad asfaltering

Under augusti och september kommer ett antal gator samt gång- och cykelvägar i kommunen att asfalteras.

Följande gator berörs:

Djurgårdsvägen (lagning av potthål)

Artillerivägen

Del av Tallundsbacken

Del av Sannagatan

Sandbäcksgränd

Gång- och cykelväg vid förskolan Vipan (klart)

Gång- och cykelväg vid Ölmeskolan (klart)

Gång- och cykelväg mellan Maxi och Norrgården (klart)

Korsningen Strandvägen/Stormvinden

Fyrvägsstopp Ode Baltens gata/Kurlandaallén

Östra Ringvägen (lagning av potthål)

Del av Televägen

Alla nyheter - Boende & miljö

  • tis, 2017-10-03

    Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

  • tis, 2017-10-03

    Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

  • mån, 2017-09-04

    Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.