Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Synpunkter & klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på någon fastighet, tomt eller byggnad är du välkommen att göra en anmälan hos oss via kontaktuppgifterna  här till höger.

Exempel på klagomål vi handlägger är:

  • Vildvuxna häckar och träd som skymmer sikten för trafiken eller hänger ut över trottoar eller väg.

  • Ovårdade tomter eller byggnader

  • Olovliga byggnationer

  • Brott mot strandskyddet