Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Frågor & svar om snöröjning och halkbekämpning

Just nu får vi många frågor om snöröjning och halkbekämpning. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Läs även mer om vårt arbete med snöröjning och följ vår snöröjningsblogg på: http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/snorojning

Vem snöröjer de kommunala gatorna?
Vid mindre snöfall snöröjer vi med egen personal. Vid större snöfall sker utryckning med full styrka och då har vi en mängd entreprenörer inkallade via vårt avtal med LBC.

Hur många fordon är det som snöröjer?
Det beror på hur omfattande snöfallet är, men vid ett fullt pådrag är det omkring 30 fordon igång samtidigt.

Hur vet ni när ni ska ut och ploga?
Vi prenumererar på lokala väderprognoser från SMHI som vi använder som underlag tillsammans med våra generella riktlinjer om snödjup när plogning sker. Varje snöfall är unikt och vi gör en ny bedömning från gång till gång om, och i så fall när, vi skickar ut snöröjarna. Generellt försöker vi, om det är möjligt, att vänta till snöfallet avtagit. Detta för att vårt arbete inte ska bli ”ogjort”.

När kommer ni till olika områden och plogar?
Vi prioriterar bussgator, gång- och cykelvägar samt infarter och ringleder. Det är därför dessa snöröjs och halkbekämpas först. Därefter körs villagatorna. Med hänsyn till att vi är ett stort antal personer och maskiner som jobbar parallellt och att alla snöfall kräver olika insatser så kan vi aldrig svara exakt på när vi kommer till just din gata. 

Varför blir alltid min gata plogad sist?
Vi har alltid ett antal maskiner som röjer snö igång samtidigt. Varje maskin har ett tilldelat distrikt innehållande ett antal gator som ska röjas. För att detta ska göras så effektivt och snabbt som möjligt så körs gatorna i distriktet vanligen i samma ordning från gång till gång.

Varför har inte vår gata blivit plogad ännu, fast gatan bredvid har det?
Se svaret ovan. Det kan också var så att din gata är belägen i ett annat distrikt och snöröjs av en annan maskin än gatan bredvid.

Hur vet jag vem som är väghållare för min gata?
Inne i Kristinehamns tätort är det normalt kommunen som är väghållare, men undantag finns. Ute på landsbygden är det vanligare att det är Trafikverket eller en vägsamfällighet. Om du är osäker på just din väg, kontakta kommunen så hjälper de dig med svaret.

När plogas gång- och cykelvägarna?
Gång- och cykelvägar är ett av våra prioriterade områden vid snöröjning. De plogas vid mindre snömängder och prioriteras före stora delar av vägnätet.

Varför gör ni vallar vid garageinfarter?
Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det tyvärr ta mycket längre tid att snöröja. Det är alltså inte praktiskt genomförbart eftersom konsekvensen skulle bli att det tar betydligt längre tid att få snöröjt över huvud taget, något som vi inte ser som ett alternativ. På vissa gator finns det naturliga alternativ till att ploga en vall, som inte tar oss någon längre tid, varför det på enstaka platser inte uppstår några vallar.

Jag har en stor snövall framför min garageinfart. När kommer ni och tar bort den?
Kommunen har tyvärr inga resurser att ta bort vallar framför enskilda fastigheter.

Vem ansvarar för att ta bort snö från trottoarer?
Den enskilde fastighetsägaren är ansvarig för en gångbana/trottoar som löper utanför fastighetsgräns. Detta innebär ett juridiskt ansvar att snöröja och halkbekämpa denna gångbana. Om snömängderna blir så stora att kommunen använder trottoaren som snöupplag så är fastighetsägaren juridiskt ansvarig för att iordningställa en gångbana med en bredd av en meter i direkt anslutning utanför snövallen/trottoaren. I vissa fall blir stora snövallar liggandes länge på grund av ihållande kall väderlek. På vissa utsatta platser kör kommunen då bort sina snöupplag från trottoarer. Detta görs främst på platser där snöhögarna bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk, endera vid skolvägar eller exempelvis i centrum, där många människor är i rörelse.

Vems ansvar är det att skotta fram brevlåda och sopkärl?
Det är den enskilde fastighetsägaren som nyttjar brevlådan/sopkärlet.

Är det tillåtet att skotta ut snön från sin garageinfart på vägen?
Nej, all snö från den egna fastigheten ska också läggas på den egna fastigheten

Jag har ingenstans att skotta snön. Vad gör jag?
De flesta fastigheter har någon fri yta som kan användas för snöupplag, exempelvis en gräsmatta, rabatt etc.

Plogbilen har kört sönder min brevlåda. Vad ska jag göra?
Dokumentera vad som skett och vid vilken tidpunkt, gärna med hjälp av bilder, och kontakta kommunen, så hjälper vi dig att reda ut hur vi går vidare. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Finns det möjlighet att hämta sand för husbehov någonstans?
För att underlätta halkbekämpningen lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen

Alla nyheter - Boende & miljö

  • ons, 2017-12-13

    Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

  • mån, 2017-12-04

    25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

  • mån, 2017-09-04

    Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.