Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förskola

Minska avfallet för förskolan

Att minska avfallet och hushålla med våra resurser angår oss alla. Liten som stor kan bidra med något. För att minska vårt avfall finns det många nyttiga och roliga saker att göra.

Genom att tidigt lyfta frågan kring hushållning med resurser och avfallsminimering får vår yngre generation naturligt med sig det.
Nedan finns ett urval av information och tips på aktiviteter som kan vara till nytta för arbetet med avfallsminimering för barn i förskola och yngre åldrar i skolan.

Tips på aktiviteter och övningar

• Skriv ut dubbelsidigt
• Rita och skriv på båda sidor av pappret
• Ta vara på överblivet material
• Utställning av produkter som ger lite avfall
 

Helsingsforsregionens Miljötjänster har en mycket bra hemsida (på svenska) om avfallsminimering med tips, övningar och idébank.
Ett axplock av uppgifter, som du kan klicka dig vidare till:
• Sagan Ljusets verk- bra som en introduktion till resurshushållning. 
• Låt gamla föremål berätta. 
• Gör en immateriell julkalender. 
• Lek med eko-val. Vad är bäst: kortlivad eller långlivad leksak osv. 

På Kretsloppskontoret i Göteborgs stad hemsida En värld utan sopor finns fakta och tips på avfallsminimering. Klicka här för att komma till hemsidan "En värld utan sopor". Det finns även en rolig kortfilm och pyssel på temat vatten och avlopp.

Diskussionsfrågor

(vissa frågor är klickbara till olika hemsidor)

Vad är avfall (sopor)? 
Hur uppkommer avfall?
Varför ska vi minska vårt avfall? 
Vad är avfallsminimering?
Vad kan vi enkelt göra i förskolan och hemma?
Hur var det förr?
Vad är matsvinn?
Varför uppkommer det?
Var det lika mycket matsvinn förr?
Matsvinn och etik?

Ytterligare information om avfallsminimering och hållbar utveckling kan du få om du kontaktar renhållningen eller tekniska förvaltningens avfallsstrateg. Kontaktuppgifter, se till höger.