Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förhandsbesked

Ska du bygga nytt utanför detaljplanelagt område bör du först söka förhandsbesked. Då görs en prövning om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen.

Får du ett positivt förhandsbesked så innebär det att du kan vara säker på att sedan få bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som Plan- och bygglagen (PBL) ställer.

Förhandsbeskedets giltighetstid är 2 år.

Förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.