Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Flytt av fordon & fordonsvrak

Skrotbil.Har du upptäckt fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller är fordonsvrak? Med fordonsvrak menas att fordonet anses som övergivet eller är helt utan värde. Anmäl detta till tekniska förvaltningen på kommunen, se kontaktuppgifter till höger.

Tekniska förvaltningen bistår också privata mark- eller fastighetsägare mot en avgift (flyttkostnad) som för närvarande är 750 kr. Du kan använda vår e-tjänst eller vår blankett för anmälan som finns att ladda ner här. Den skickas sedan in till tekniska förvaltningen.

Kom ihåg att det är du som fordonsägare som är ansvarig för ditt fordon.

Har du tänkt på att skrotbilar innehåller miljöfarliga ämnen som kan spridas i miljön om bilen blir stående och att hela 85 procent av bilens vikt faktiskt kan återvinnas?