Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Flintan 1 - Mc Donalds

Byggnaden 

Syftet med planändringen är att möjliggöra om och tillbyggnad av befintlig hamburgerrestaurang vid Kvarndammen.

Tillägget till detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-02-19 och vann laga kraft 2015-03-18. 

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning