Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Storfors och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. I de flesta fall behövs även bidrag från Landsbygdsprogrammet för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (ca 420 kr/mån).

byNet tillsammans med kommunens bredbandssamordnare besöker föreningar, byalag och liknande för att informera om projektet och starta lokala projektgrupper.

Så här går det till:

- Lokala projektgrupper startas i fiberområdet
- Genom grannsamverkan informeras boende, informationsmöten anordnas mm
- IP-Only skickar ut säljbrev till samtliga hushåll, fritidshusägare m.fl. inom området.
- När tillräckligt många beställningar kommit in kan projektet startas.

I de områden som fått bidrag från Landsbygdsprogrammet har försäljningskampanjer genomförts och byggstart kommer att ske så snart som tillräckligt många beställt, preliminärt våren 2017. Bidrag kommer att sökas för de områden som inte kom med i första bidragsomgången. Även annan medfinansiering undersöks för att komma igång även i dessa områden.

På IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information, frågor och svar mm. Där kan du också beställa när du fått ett säljbrev från IP-Only (även om du hittar din adress nu måste en kampanj vara startad i ditt område för att du ska kunna göra en beställning, dvs du ska ha fått ett säljbrev från IP-Only). Telefon till IP-Only Värmlands kundtjänst: 0200-43 00 00.

Här kan du hämta en mall till ett lokalt informationsblad som du kan anpassa för ditt fiberområde.

I Kristinehamns kommun finns sedan tidigare tre fiberföreningar, och dessa berörs inte av det övergripande fiberprojektet:
- Rudskoga Fiber som är klara med sitt nät
- Ölme Fiber är snart klara med sitt fibernät
- Vike Fiber är klara med sitt nät som byggts tillsammans med PEAB/Skanova