Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Storfors och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. I de flesta fall behövs även bidrag från Landsbygdsprogrammet för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (ca 420 kr/mån).

Så här ser status ut för olika områden:

IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information, frågor och svar mm. Telefon till IP-Onlys kundtjänst 0200-43 00 00.

I Kristinehamns kommun finns sedan tidigare tre fiberföreningar, och dessa berörs inte av det övergripanmde fiberprojektet.

- Rudskoga Fiber som är klara med sitt nät
- Ölme Fiber är snart klara med sitt fibernät
- Vike Fiber är klara med sitt nät som byggts tillsammans med PEAB/Skanova