Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fastighetsnära insamling av återvinning

Som en utökad service kan återvinningsbara förpackningar hämtas vid fastigheter eller företag.

Renhållningen tillhandahåller tjänster med olika behållarestorlekar och tömningsintervaller. För kostnader och mer information kontakta renhållningsavdelningen.