Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Farligt avfall

Farligt avfall kännetecknas av att det har egenskaper som gör det farligt för människors hälsa och för miljön.

Hur farligt avfallet är och på vilket sätt det är farligt varierar, det beror på vilka ämnen som finns i avfallet och hur tillgängliga dessa ämnen är för omgivningen. Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” eller ”förvaras oåtkomligt för barn” klassas ofta som farligt avfall.
Att källsortera farligt avfall och lämna det till omhändertagande är den viktigaste källsorteringen som vi kan göra. Målsättningen är att 100 % av det farliga avfallet källsorteras och omhändertas på rätt sätt.

Farligt avfall från hushåll

kan lämnas på miljöstationen vid Strandmossens avfallsanläggning eller till någon av kommunens miljöstationer som finns vid några företag i kommunen. Miljöstationen är låst och personalen i kassan tillhandahåller nyckel och information. Läs mer i vänstermenyn.

Farligt avfall från verksamheter och företag

Farligt avfall från företag kan lämnas på Strandmossens återvinningscentral mot avgift. Kontakta personalen före avlastning för karakterisering och sortering.

läs mer om vad som ska lämnas som farligt avfall här

Vart lämnar jag riskavfall från hushåll och verksamheter? Följ länken för mer information