Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Färdtjänst & patientresor

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller använda allmänna kommunikationer. Värmlandstrafik sköter handläggning och beslut kring både kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst.

Patientresa

Patientresa kan användas av dig som av medicinska skäl inte kan använda dig av allmänna kommunikationer när du ska besöka sjukvården eller tandvården.

För mer information kontakta Landstinget i Värmland.