Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förslag till ny renhållningsordning

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

En renhållningsordning är något som alla kommuner måste ha enligt Miljöbalken och den innehåller en strategisk avfallsplan och ett regelverk för avfallshanteringen i form av lokala renhållningsföreskrifter.

I arbetet med att ta fram förslag till den nya renhållningsordningen har representanter från alla förvaltningar och alla politiska partier deltagit. Vision och prioriterade områden är samma som tidigare och kopplas mot kommunfullmäktiges prioriterade områden.

De viktigaste målen och åtgärderna fram till och med 2021 är att:
- Minska avfallet och nedskräpningen
- Avgifta kretsloppet
- Utnyttja avfallet som resurs
- Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering

Några av förändringarna i renhållningsföreskrifterna är:
- Förtydligande av vilka som ska ha abonnemang
- Förtydligande om återkallande av matavfallsabonnemang
- Ökade krav runt tömning av enskilda avlopp
- Ökade krav på användning och skötsel av fettavskiljare för verksamheter
- Information om vad som händer om inte föreskriften följs

Renhållningsordningen finns utställd för granskning från 9 oktober till 30 november i biblioteket i Kristinehamn samt på kommunens webbplats: http://www.kristinehamn.se/kommun-politik/lokala-bestammelser

Renhållningsordningen antas slutligen av kommunfullmäktige under våren 2018.

För frågor kontakta:
Jan Mattsson, avfallsstrateg, telefonnummer 0550-881 10 och
e-post: jan.mattsson@kristinehamn.se

Alla nyheter - Boende & miljö