Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enskilt vatten

Information till privatpersoner med enskilt vatten

Behöver du som privatperson provtagningsflaskor beställer du dessa hos laboratorieföretag som analyserar brunnsvatten. Närliggande laboratorier som analyserar dricksvatten hittar du i länken till höger. Där finns även viktig information om provtagningsinstruktioner, kostnad och vad analysresultaten betyder.

Här hittar du mer information om privata brunnar, hur du sköter din brunn och vad du ska tänka på vid anläggande av ny brunn.

Dricksglas med rent vatten.

Information till verksamheter med egen brunn

Har du en verksamhet på landet med eget vatten omfattas brunnen av Livmedelsverkets föreskrifter:

  • Vattenverk som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller fler än 50 personer, oavsett om verksamheten är yrkesmässig eller inte.

  • Alla kommersiella och offentliga verksamheter oavsett storlek.

  • Exempel är: livsmedelsanläggningar (butiker, restauranger, caféer,  styckningsanläggningar, fiskanläggningar med mera), skola och förskola, servicehus, camping, gästhamn, servicehem, frilufts- och idrottsanläggning med mera.

Mer information om föreskrifterna med vägledning samt gränsvärden för bedömning av analysresultat finns på Livsmedelsverkets webbplats.

I föreskrifterna står det att verksamheten ska upprätta ett egenkontrollprogram som ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.

En provtagningsplan ska lämnas in till och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. Som hjälp kan du använda denna provtagningsmall.

Innan en ny vattentäkt anläggs ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas för registrering. Blanketter för detta hittar du här till höger.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Kirsti Lindemark Jansson på miljö och hälsa via uppgifterna här till höger.