Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte staten eller kommunen är väghållare för.

Kommunalt bidrag till enskild väg är kopplat till Trafikverkets beslut om "Driftsbidrag" eller "Särskilt Driftsbidrag". Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.

Den kommunala delen av driftbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra en ansökan till tekniska nämnden.

Statsbidrag för enskild väg söks hos Trafikverket Region Väst i Karlstad.