Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enskild utfart

Till underhåll av enskilda utfarter, som inte får statsbidrag, lämnas kommunalt bidrag för den del av vägsträckan som överstiger 100 m. Bidraget kan endast komma ifråga vid permanent boende och vägen måste hållas öppen för allmän trafik.

Om vägen utgör en utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte har samma ägare, krävs en skriftlig överenskommelse mellan fastighetsägarna.

Kommunalt bidrag utgår årligen i efterskott året efter det att kostnaden nedlagts. Redovisning lämnas med ansökan.

Bidrag söks för föregående år senast den 28 februari innevarande år.

Läs mer i Riktlinjer för bidrag till enskild utfart 

Blankett för ansökan finns att ladda ner här.