Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som används och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Utförlig information om energideklarationer finns på Boverkets hemsida. Här kan du bland annat läsa om vem som kan utföra energideklarationer, vad energideklarationer innehåller med mera. Här finns också olika broschyrer om energideklaration, faktablad om energiåtgärder, reglerna som gäller för energideklarationerna med mera.

Har du frågor om energideklarationer är du välkommen att höra av dig till kommunens Energi- & Klimatrådgivare eller till kommunens byggnadsinspektörer.