Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dricksvatten

 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel
Vattnet som levereras ut i vattenledningarna är klassat som ett livsmedel och följer därmed de regler som Livsmedelsverket fastställt. Dricksvatten från kranen håller en hög kvalité och har dessutom mindre påverkan på miljön än vatten från flaska.

Kristinehamns kommuns största vattenverk Sandköping hämtar sitt vatten från Bergsjön och renar det sedan till dricksvatten. Läs mer om hur reningsprocessen går till här.

Vi tar regelbundna vattenprover för att kontollera att dricksvattnet håller hög kvalité. Om du klickar i menyn till vänster kan du läsa mer om vattenkvalitén vid våra vattenverk.