Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Delad behållare

För grannar med liten mängd hushållsavfall

Närboende fastighetsägare kan, efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden, få rätt att dela kärl under förutsättning att utsortering, fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Blanketter hittar du här till höger. Ansökan är kostnadsfri.

Betalningen av hämtningsavgiften delas procentuellt mellan de hushåll som ansökt om delningsabonnemang. Grundavgiften betalas alltid i sin helhet av varje hushåll.

Medgivande om hämtning vid delat kärl kan komma att återkallas om

  • avgift uteblir

  • kärlet överfylls

  • abonnenten inte utför korrekt sortering

  • om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår