Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Del av Gästhamnen

Planens syfte är att möjliggöra en legalisering av gästhamnsverksamheten samt möjliggöra att den husbilsuppställningsplats som finns inom planområdet kan fortsätta finnas på samma lokalisering under tiden som en utredning genomförs kring en mer permanent lösning.

Detaljplanen vann laga kraft 2012-05-29.

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Plankarta (öppnas i nytt fönster)