Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet Coacher för energi och klimat.
Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar en energigenomgång av företaget med coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.
Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag. Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.
I år riktar energi- och klimatrådgivarna sig till restauranger, camping, hotell, fastighetsbolag, butiker och liknande. Nästa år kör energi- och klimatrådgivarna med andra verksamheter.
 
Kontakta energi- och klimatrådgivare för mer information.
 
Mer information om coacher för energi och klimat finns också i en artikel på energimyndighetens hemsida.