Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bygglov eller anmälan

Bygglov

Bygglov behöver du söka när du bland annat ska:

- bygga nytt,
- bygga till eller
- ändra användningen av en byggnad.

Dessutom krävs oftast bygglov för:

- fasadförändringar,
- skyltar,
- murar,
- plank och
- inglasning av balkonger och altaner.

Bygglovet gäller i fem år men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år. Blankett för bygglovansökan och bygganmälan hittar du via länken till höger.

 

Anmälan

För vissa åtgärder som inte kräver bygglov behövs istället en anmälan. Sådana åtgärder kan till exempel vara:

- ändring av byggnader som berör bärande delar,
- planlösning,
- hissar,
- eldstäder,
- rökkanaler,
- ventilation eller
- vatten och avlopp.

 

När kan du på börja din åtgärd?

Det är viktigt att du inte startar din byggnation, installation eller dylikt innan miljö- och byggnadsnämnden har handlagt din ansökan och du fått dels bygglov (när så krävs) men även startbesked.

Undvik staffavgift

Påbörjar du åtgärden innan ska miljö- och byggnadsnämnden enligt lag ta ut straffavgift. Handläggningstiden är maximalt 10 veckor om inte någon speciell utredning krävs.