Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Broar

I Kristinehamns kommun finns 41 stycken broar som sköts utav kommunen. Med ett så stort broinnehav måste kommunen avsätta 2 miljoner kronor årligen för underhåll. Broarna besiktigas i enlighet med system BaTMan som är Trafikverkets etablerade databas för broförvaltning.

Bro

BaTMan innehåller information om bland annat 30 000 broar som är i drift, här man se de olika konstruktionernas tillstånd, utformning, dokument och ritningar med mera. Det är en portal som är öppen för alla och du når länken till höger under relaterade länkar.