Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bredband

  

Här hittar du information om bredband i Kristinehamns kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring t.ex. fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

I den lokala bredbandspolicyn kan du läsa om hur detta ska genomföras i Kristinehamns kommun (fastställd av kommunfullmäktige 2016-05-26).

Vanliga frågor om fiber

Frågor och svar om 5G i Ny Teknik.

==> Status - byNet/IP-Only fiberprojekt på landsbygden <==

Nyheter

2017-06-13 Fiber till alla i kommunen

Nu erbjuder IP-Only en fiberanslutning till boende i de delar av kommunen som inte tidigare fått ett erbjudande. Det gäller området från E18 norrut längs väg 26 upp till Nässundet samt Östervik och söderut längs västra sidan om Varnumsviken och Vålösundet. Informationsmöten hölls under vecka 23.

 

2017-05-09 Fiberutbyggnaden tar fart

IP-Only/byNet har kommit igång med fiberutbyggnaden i stora delar av kommunen och mycket kommer att byggas under 2017.

Här grävs det för fiber på Tallbacksgatan i Bäckhammar.

2016-12-19 Regeringens bredbandsstrategi

Alla ska ha tillgång till bredband i regeringens nya bredbandsstrategi.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I de områden som fått bidrag har försäljning genomförts och byNet har tagit beslut att starta byggprojekten. För övriga områden (norr om Kristinehamns tätort längs väg 26, Sjöändan, Bergsjö, Nässundet - Flymossen, Stensta, väster om Varnumsviken) kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Ytterligare bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i det aktuella fiberområdet.
I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät kommer även företag att kunna ansluta sig.
Byggnationen i Björneborg och Vålösundet pågår.

2016-10-11 Fiberutbyggnad i Björneborg har kommit igång

Efter lång väntan har nu IP-Onlys byggnation av fiber i Björneborg kommit igång. Information skickas ut och kontakt med hushållen kommer att tas av IP-Only för att besvara frågor mm.

2016-09-05 Fibererbjudande NO Kristinehamn

IP-Only kommer inom den närmaste veckan att skicka ut säljbrev till boende i området nordost om Kristinehamns tätort (längs vägen mot Bjurtjärn).

2016-08-12 IP-Only fiber i Vålösundet och Björneborg

Se senaste information från IP-Only.

2016-07-13 IP-Only fiber i Vålösundet och Björneborg

IP-Onlys byggnation av fibernät i Vålösundet och Björneborg har ju blivit kraftigt försenad. IP-Only kommer denna vecka att skicka ut information om tidplan mm till hushållen. Mer information från IP-Only kommer också i början av augusti.

2016-06-10

Försäljning pågår i fiberområdena Kristinehamn Syd, Bäckhammar och Nybble/Visnums Kil. Informationsmöten och markägarträffar har hållits. Det är viktigt att så många som möjligt beställer så att projekten kan komma igång.
I området nordost om Kristinehamns tätort planeras ett utskick till hushållen i slutet av augusti.

2016-05-31 Fiberutbyggnaden tar fart

Nu tas nästa steg i fiberutbyggnaden i de områden som har fått bidrag i första ansökningsomgången - information och beställningar, projektering, markägarkontakter mm. Efter sommaren kommer vi ta kontakt med arbetsgrupper i de områden som inte fått bidrag för att diskutera hur vi kommer vidare även här (norr om Kristinehamns tätort längs väg 26, Sjöändan, Bergsjö, Nässundet - Flymossen, Stensta, väster om Varnumsviken).
Fiberföreningarna i Rudskoga, Vike och Ölme är klara eller kommer att bygga klart sina fibernät i år.

2016-04-18 Info från IP-Only Kristinehamn Syd

Stort intresse för fiber i KCC, Kristinehamn Syd

Stallfiber i Eriksbol

2016-04-12 Fiberbidrag

Länsstyrelsen har nu beviljat fiberbidrag till följande fiberområden: Kristinehamn Syd, Bäckhammar, Visnums Kil/Nybble, Kristinehamn Nordost. Bidrag för övriga områden kommer att sökas i nästa bidragsomgång som blir under hösten. Även annan finansiering av dessa områden undersöks.

2016-04-08 Vålösundet

Tyvärr har uppstarten av fiberbyggnationen dragit ut på tiden men uppstart kommer att ske så snart som möjligt. IP-Only kommer att skicka ut information till boende i området inom kort.

2016-04-08 Nerläggning av kopparnätet (uppdaterad)

Telia kommer att stänga ner 7 telestationer i Kristinehamns kommun 2017-03-31. Detta påverkar telefoni, bredband och TV. Läs mer om detta, vilka stationer som berörs mm på "Nerläggning av kopparnätet" i vänstermenyn.

2016-04-05 Fiberinformation

byNet/IP-Only höll ett informationsmöte om fiberbyggnationen för boende i området söder om Kristinehamns tätort (Västanås, Järsberg, Dye, Märsta, Eriksbol, Kålerud, Myrhult m.fl. områden). Intresset var stort och över 50 personer deltog. Detta område är "pilotprojekt" och planerna är att projekt för fiberområden i övriga kommundelar ska startas upp efter hand.
Här hittar du presentationsmaterialet från mötet. Även anteckningar från mötet kommer att läggas ut här inom kort.

2016-03-31

byNet arbetar med planering av fiberområden söder om Kristinehamn. För att kunna ta nästa steg behövs besked om bidragen. Länsstyrelsen har uppgett att besked kommer i mitten av april.

2016-03-10 Projekt för fiberutbyggnad i hela kommunen

Projektet för att bygga fiber i hela kommunen är startat.
Detta har hänt och kommer att hända:
- byNet (del av IP-Only) som är specialiserade på att bygga fiber på landsbygden kommer att driva fiberprojektet. Ett regionkontor har etablerats i Kristinehamn och personal har anställts.
- Lokala projektgrupper har bildats eller kommer att bildas i alla delar av kommunen. byNet har haft uppstartsmöten med de projektgrupper som är bildade.
- Inga fiberföreningar behöver bildas men de lokala projektgrupperna hjälper till att skapa tillräckligt intresse hos de boende, kontakter med berörda markägare mm.
- Just nu pågår arbete med att komma igång med hela området söder om Kristinehamn. Lokala projektgrupper som arbetat för att få fiber finns sedan tidigare i detta område.
- Även områden i övriga delar av kommunen kommer att startas upp så fort projektgrupper har bildats.
- Målsättningen är att alla ska få möjligheten att ansluta sig till fiber: hushåll, företag, kommunal verksamhet

På sidan Fiber på landsbygden kan du läsa mer.

2015-11-18 Uppstartsmöte

På onsdagskvällen hölls ett uppstartsmöte på KCC för personer som är aktiva i fiberföreningar, byalag och arbetsgrupper. byNets projektledare informerade och svarade på frågor. Ca 70 personer deltog. För att kunna bygga fibernätet krävs att tillräckligt många är intresserade. Genom grannsamverkan kan man påverka tid för byggstart. Under vintern kommer möten för lokala arbetsgrupper att anordnas, senare följer informationsmöten för boende.

2015-10-20 Fibersatsning i Östra Värmland
Kommunen presenterade 12/10 sitt samarbete med Storfors och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet för utbyggnad av fiber till alla - i tätort och på landsbygden. Detta väcker naturligtvis många frågor: när, kostnad, hur osv. Kommunens bredbandssamordnare kommer tillsammans med byNet att anordna ett informationsmöte 18 november kl 18:30 på Kristinehamn Conference Center, lokal Vålön. I första hand kommer personer som är aktiva i föreningar, arbetsgrupper och liknande bjudas in till detta möte. Senare kommer lokala informationsmöten att anordnas för boende. De fiberföreningar som kommit igång med att bygga sitt nät påverkas inte utan fortsätter som planerat.

2015-10-13 Telia annonserar nästa fas i nerläggningen av kopparnätet
Nästa år börjar fas2 i avvecklingen av kopparnätet för att ersättas av fiber och mobila nät. Läs mer här.