Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Brandfarlig vara

Om du antingen yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig vara ska du ha tillstånd till detta. Ansökan om brandfarliga och explosiva varor handläggs av Bergslagens räddningstjänst. Klicka här för att komma till deras sida. Deras blankett hittar du genom att gå in på Råd & anvisningar och klicka på Blanketter.

Vill du ha mer information, t.ex. vilka mängder som kräver tillstånd, kan du även läsa på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), via länken här till höger.

Förvaring av diesel eller eldningsolja

Diesel och eldningsolja i tank under mark eller utomhus kräver även separat anmälan enligt miljöbalken (MB). Klicka här för att komma till information om cisterner och oljetankar.