Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avgifter & regler

Kommunen har fastställda taxor för kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om hur de olika taxorna fungerar och vad det kostar under rubriken VA-taxa i menyn till vänster.

Allmänna bestämmelser

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ABVA. Dessa består av 15 punkter.

Här kan du ladda ner ABVA.

Till ABVA finns även en informationsskrift om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten. Här kan du ladda ned informationsskriften om ABVA. Lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

 

För hämtning av slam och latrin se renhållningens taxa under rubriken avfall och återvinning. Länk till slam & latrin