Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avfall & återvinning

 

Matavfallsinsamling

Behöver du fler påsar för matavfall? Sätt en tom påse under locket vid nästa tömning eller hämta hos oss på Renhållningens kontor, i hörnet 2:a Industrigatan10/Tuvetgatan 8 eller
Strandmossens avfallsanläggning, skyltat från Mariebergsrondellen.
Boende i Vålösundsområdet samt öbor kan hämta nya påsar vid Station A, Station D och Station J där behållare är utställda.
I Björneborg kan påsar hämtas på Återvinningscentralen nedanför skolan.
Bäckhammar finns det påsar hos ICA Nyvalls.
I Nybble finns påsar hos ICA Nära Nybble och i Skottlanda finns det påsar hos Handlar'n Skottlanda.

Frågor om

sophämtning och återvinning, kontakta Renhållningen
slamtömning och beställningar kontakta LBC, vår slamentreprenör
fakturor och ägarbyten kontaka ekonomiavdelningen tel. 0550-880 43. 

Strandmossens avfallsanläggning 

ligger ca 2 km utanför Kristinehamn. Här kan både hushåll och verksamheter lämna sitt avfall.

Säsongshämtning 

Hushållssopor hämtas 10 gånger mellan maj och september. Hämtdagar säsong 2017 
Latrin hämtas 3 gånger mellan maj och september efter beställning hos renhållningen. Hämtdagar latrin 2017

Trädgårdsavfall
Alla som bor inom tätorten Kristinehamn kan beställa denna tjänst.
Behållarna töms varannan vecka under säsongen maj-oktober. Tömningsdagar 2017

Gemensamt ansvar

De flesta produkter blir ett avfall när man avser, ska eller måste göra sig av med det. För att minska påverkan på människor och miljö ska man alltid lämna sitt avfall för omhändertagande på bästa sätt.

Alla boende och verksamma i Kristinehamns kommun har ett gemensamt ansvar att hantera sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Kommunens mål är en miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är 100 procent kretslopp och 0 procent restprodukt år 2027. Här kan du läsa mer om visionen

Kommunens renhållningsavdelning sköter insamlingen av hushållsavfall och fastighetsnära återvinning.