Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återvinningsstationer

Återvinningsstation Utebehållare
Miljöstation Återvinningscentral
Samlare Mobil återvinningscentral

 

Endast återvinningsmaterial får lämnas på en återvinningsstation. Hushållsavfall hämtas i anslutning till fastighet. Grovavfall får endast lämnas på Strandmossens återvinningscentral, Björneborgs återvinningscentral eller den mobila återvinningscentralen.

Sorteringsguide för återvinningsbara förpackningar, öppnas i nytt fönster.

På varje återvinningsstation finns en eller flera behållare för:

  • Glas: En behållare för ofärgat glas och en behållare för färgat glas.

  • Trycksaker: Tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper.

  • Pappersförpackningar: Förpackningar som innehåller minst 50 procent papper.

  • Plastförpackningar : Hårda och mjuka förpackningar av plast.

  • Metallförpackningar: Förpackningar av aluminium, stålplåt och aluminiumfolie. 

  • Behållaren för småbatterier har kommunen satt upp som en extra service.

Värmeljushållare/ljuskoppar i aluminium räknas inte till förpackningar och lämnas på Strandmossen eller hos Renhållningen på Tuvetgatan 8.

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB). Använd telefonummer 0200-88 03 11 eller länken till höger om du har frågor om tömning, städning eller vill rapportera nedskräpning. Länk till karta över hela kommunen, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du stationerna:

klicka på namnet så kommer stationen upp på en karta. Öppnas i nytt fönster 

Hyttgatan, Björneborg
Öståsgatan, Bäckhammar
Väglösavägen, Skottlanda
Mariestadsvägen 23, Nybble
Visnums-kilsvägen, Gaterud
Stolpen, Ölme
Rudsberg, Ölme
Vålösundsvägen, Kristinehamn
Närkevägen 28, Kristinehamn 
Storängsgatan, Kristinehamn
Mejerigatan, Kristinehamn
Nolbygatan, Kristinehamn
Karlagatan, Kristinehamn
Axvallagatan, Kristinehamn
Kurlandaallén, Kristinehamn
Djurgårdsvägen, Kristinehamn
Södra Staketgatan, Kristinehamn
Prästgatan, Kristinehamn
Skogsgatan 8, Kristinehamn
Sandfallsvägen, Kristinehamn
Östanvinden 1, Kristinehamn
Strandmossens avfallsanläggning Kristinehamn