Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återvinningscentral för småföretagare

Här erbjuds småföretagare en egen linje med behållare där de kan lämna sitt avfall. Med ett fordonskort registreras medfört avfall. 

 Karta över behållarnas placering för småföretagare

 

Som besökande till Strandmossens Återvinningscentral ska du följa de anvisningar som finns på skyltar och de muntliga anvisningar som ges av personalen.

Registrering 

 • Registrering av besök sker på vågen genom att fordonskortet dras i läsaren

 • Du registrerar därefter enligt vad som kommer fram på skärmen

 • Om du inte hittar de val som du önskar göra, ta kontakt med personalen

 • Anmäl alltid till driftpersonalen när du kommer med el-avfall, farligt avfall, asbest eller planglas

 • Fakturering kommer att göras i enlighet med de registreringar du gör och de noteringar som personalen gör

 • Kontroll av registreringar kommer att göras. Spara vågkvittot!

Tillträde och ordning 

 • Du har tillträde till företags-ÅVC, till miljöstationen och planen för trädgårdsavfall samt till- och frånfartsvägarna.

 • Till övriga området har du endast tillträde efter anvisning från driftpersonalen.

 • Inom anläggningen gäller högsta hastighet 30 km/h.

 • Parkering får endast ske på anvisad plats.

 • Du får inte lämna glödande aska, göra upp eld eller tömma askkoppar.

 • Rökning är inte tillåtet inom anläggningen.

 • Du får inte plocka bland avfallet eller föra ut avfall från anläggningen

 • Du måste själv städa om du skräpar ner på anläggningen eller inom anläggningens ytterområde, till exempel på vägen upp till området.

 • Fotografering inom anläggningen är tillåten endast efter driftledarens medgivande.

Farliga ämnen

Dessa ska vara väl förpackade, om möjligt i originalemballage, märkta och lämnas vid miljöstationen. För avlämnande av farligt avfall skall du alltid kontakta personalen för registrering av lämnat avfall.