Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återvinningscentral för hushåll

Här kan hushåll sortera och lämna sitt avfall. Om du redan hemma sorterar i motsvarande ordning som behållarna står, underlättas din avlastning och du hjälper till att ordna en bra genomströmning på rampen. Karta över behållarnas placering på rampen för Hushåll. Du kan lämna upp till 0,5m3 sorterat avfall utan kostnad. Avfall därutöver enligt prislista.

Allmänt

Som besökande till Strandmossens Återvinningscentral skall du följa de anvisningar som finns på skyltar och de muntliga anvisningar som ges av personalen.

Tillträde och ordning
 

  • Du har tillträde till ÅVC-rampen, till återvinningsstationen, miljöstationen och planen för trädgårdsavfall samt till- och frånfartsvägarna.

  • Till övriga området har du endast tillträde efter anvisning från driftpersonalen.

  • Inom anläggningen gäller högsta hastighet 30 km/h.

  • Parkering får endast ske på anvisad plats.

  • Du får inte lämna glödande aska, göra upp eld eller tömma askkoppar. Rökning är inte tillåtet inom anläggningen.

  • Du får inte plocka bland avfallet eller föra ut avfall från anläggningen

  • Du måste själv städa om du skräpar ner på anläggningen eller inom anläggningens ytterområde, tex på vägen upp till området.

  • Fotografering inom anläggningen är tillåten endast efter driftledarens medgivande.

  • Deklarationsskyldighet: Anmäl alltid till driftpersonalen om du har med dig avfall som överstiger de volymer som är tillåtna att fritt införa. Detta skall göras innan avfallet lämnas.

  • Detsamma gäller om du kommer med avfall som innehåller asbest.

Barn och husdjur

Vid lämnande av avfall på ÅVC är du ansvarig för barn och husdjur som medförs. Låt inte barnen springa omkring på rampen. Det finns risk att de skadar sig.
Husdjur får inte släppas ut ur bilen.

Farliga ämnen

Dessa skall vara väl förpackade, om möjligt i originalemballage, märkta och lämnas vid miljöstationen. Om du är osäker kontakta personalen.