Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

År 7-9

Minska avfallet för år 7-9

Att minska avfallet och hushålla med våra resurser angår oss alla. Avfallsminimering berör många av skolans ämnesområden. För att minska vårt avfall finns det många nyttiga och roliga saker att göra.

Det finns många kopplingar till läroplanen kring arbete med avfallsminimering. Genom tips på material och aktiviteter hoppas vi arbetet blir enklare och mer lättillgängligt.

Nedan finns ett urval av information och tips på aktiviteter som kan vara till nytta för skolans arbete med avfallsminimering. Ytterligare information om avfallsminimering och hållbar utveckling kan du få om du kontaktar renhållningen eller tekniska förvaltningens avfallsstrateg.
 

Tips på aktiviteter och övningar

• Skriv ut dubbelsidigt
• Ta vara på överblivet material
• Bytardagar
• Utställning av produkter som ger lite avfall
• Räkna ut vilka slag och hur mycket avfall som uppstår i skolan och hemma
• Samla idéer om hur man kan minska avfall i hemmet, i skolan m.m
• Mätning av matsvinn i skolan
• Föra dagbok för matsvinn i hemmet
 

Tips på bra hemsidor med material

• Helsingsforsregionens Miljötjänster har en mycket bra hemsida (på svenska) om avfallsminimering. Här finns tips, övningar med mera. Det finns sidor speciellt för högstadiet och gymnasiet. Klicka här för att komma till hemsidan om Helsingforsregionens miljötjänster. 
• Kortfilm om hållbar konsumtion: Outside the box (7 min). Klicka här för att komma till filmen om hållbar konsumtion. 
• Kortfilm: Ska vi konsumera ännu mera? Från Gästrike återvinnare i Gävle. Klicka här för att komma till filmen "Ska vi konsumera ännu mera?". 
• Kretsloppskontoret i Göteborgs stads hemsida En värld utan sopor har mycket för elever. Klicka här för att komma till hemsidan "En värld utan sopor". 
• Sveriges avfallsportal har en enkel och rolig information om sopor. Klicka här för att komma till Sveriges avfallsportal. 
• Världsnaturfonden har utbildningsmaterial kring olika områden inom bland annat hållbar konsumtion. Klicka här för att komma till Världsnaturfondens hemsida. 
• Fakta om hur man ska ta till vara på maten samt korta och roliga filmer om matsvinn finns på sidan Släng inte maten. Klicka här för att komma till hemsidan "Släng inte maten".  
 

Diskussionsfrågor

(vissa frågor är klickbara till olika hemsidor) 
Vad är avfall (sopor)? 
Hur uppkommer avfall?
Varför ska vi minska vårt avfall? 
Vad är avfallsminimering?
Hur mycket avfall skapar vi i Sverige jämför med andra länder?
Vad kan vi enkelt göra i skolan och hemma?
Lever vi hållbart?
Köper vi endast det vi behöver?
Kan vi konsumera på ett bättre sätt?
Vad kan vi göra för att konsumera mer hållbart?
Hur var det förr?
Byta, äga gemensamt, köpa second hand, återanvända m.m. hur kan vi göra det mer?
Vad är matsvinn? Varför uppkommer det?
Var det lika mycket matsvinn förr?
Matsvinn och etik?