Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

År 1-6

Minska avfallet för år 1-6

Att minska avfallet och hushålla med våra resurser angår oss alla. Avfallsminimering berör många av skolans ämnesområden. För att minska vårt avfall finns det många nyttiga och roliga saker att göra.

Det finns många kopplingar till läroplanen kring arbete med avfallsminimering. Genom tips på material och aktiviteter hoppas vi arbetet bli enklare och mer lättillgängligt.

Nedan finns ett urval av information och tips på aktiviteter som kan vara till nytta för skolans arbete med avfallsminimering.

 

Tips på aktiviteter och övningar

• Skriv ut dubbelsidigt
• Rita och skriv på båda sidor av pappret
• Ta vara på överblivet material
• Mätning av matsvinn i skolan
• Föra dagbok för matsvinn i hemmet
• Kläd-, bok, eller leksaksbyten 
• Utställning av produkter som ger lite avfall
• Låt gamla föremål berätta (klicka på texten för att komma vidare)
• Gör en immateriell julkalender (klicka på texten för att komma vidare)
• Lek med eko val. Vad är bäst: kortlivad eller långlivad leksak osv (klicka på texten för att komma vidare)
• Räkna ut vilket och hur mycket avfall som uppstår i skolan och hemma
• Samla idéer om hur man kan minska avfall i hemmet, i skolan med mera

 

Tips på bra hemsidor med material

• Kretsloppskontoret i Göteborgs stads hemsida En värld utan sopor är trevlig och innehållsrik. Här finns fakta, övningar, filmer med mera för olika åldrar. Klicka här för att komma till hemsidan "En värld utan sopor". 
• Helsingsforsregionens Miljötjänster har en mycket bra hemsida (på svenska) om avfallsminimering. Här finns tips, övningar och idébank. Klicka här för att komma till Helsingforsregionens miljötjänster. 
• Världsnaturfonden har utbildningsmaterial kring olika områden inom bland annat hållbar konsumtion. Klicka här för att komma till Världsnaturfondens hemsida. 
• Sveriges avfallsportal har enkel och rolig information om sopor. Klicka här för att komma till Sveriges avfallsportal. 
• Släng inte maten är en sida om hur vi ska ta till vara på maten. Fakta samt korta och roliga filmer om matsvinn. Klicka här för att komma till hemsidan "Släng inte maten".  
 

Det finns också en tecknad serie som man kan titta närmare på. Klicka här för att komma till hemsidan med den tecknade serien.

Diskussionsfrågor

(vissa frågor är klickabara till olika hemsidor)

Vad är avfall (sopor)?
Hur uppkommer avfall?
Varför ska vi minska vårt avfall? 
Vad är avfallsminimering?
Hur mycket avfall skapar vi i Sverige jämför med andra länder?
Vad kan vi enkelt göra i skolan och hemma?
Lever vi hållbart?
Köper vi bara det vi behöver?
Kan vi konsumera på ett bättre sätt?
Vad kan vi göra för att konsumera mer hållbart?
Hur var det förr?
Byta, äga gemensamt, köpa second hand, återanvända m.m. hur kan vi göra det mer?
Vad är matsvinn? Varför uppkommer det?
Var det lika mycket matsvinn förr?
Matsvinn och etik?

Ytterligare information om avfallsminimering och hållbar utveckling kan du få om du kontaktar renhållningen eller tekniska förvaltningens avfallsstrateg. Kontaktuppgifter, se till höger.