Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ansökningshandlingar

  • Ansökningsblankett,  se länk till höger

  • Planritning i skala 1:100

  • Fasadritning i skala 1:100

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, som kan beställas från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Nybyggnadskarta (i allmänhet endast vid nybyggnad), som kan beställas från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Kontrollplan

  • Anmälan om kontrollansvarig (krävs ej för mindre åtgärder)

Det är viktigt att det tydligt framgår av ritningarna vad som är befintligt och vilka delar som ansökan avser. Byggnaderna ska även tydligt måttsättas samt avstånd mellan till-/nybyggnad och tomtgräns ska framgå. Ju tydligare handlingar ju snabbare går handläggningen.

För vissa åtgärder kan utöver dessa handlingar bland annat  konstruktions- och installationsredovisning krävas för att ge en helhetsbild av arbetena.

Observera att ovanstående redovisning endast är en översiktlig beskrivning – vill du ha närmare besked om vad just din ansökan ska innehålla kontakta handläggare via uppgifter här till höger.