Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Anslutning

Vill du göra en vatteninstallation i en ny byggnad, vid ändring av byggnad eller vid tillbyggnad? Då ska du fylla i vår blankett för teknisk beskrivning/serviceanmälan. Blanketten hittar du i huvudmenyn under e-tjänster och blanketter

Kristinehamns kommun VA-avdelningen är huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen inom kommunen. Som huvudman är det vår uppgift att förse kommunens kunder med dricksvatten och se till att avloppsvatten förs bort och ranas som det ska. Men för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera på bästa sätt och med god kvalité behöver vi din hjälp.

En väl fungerande VA-anläggning är beroedne av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet. Det är därför mycket viktigt att alla följder de bestämmleser och regler som finns rörande användning och utförande av VA-systemet. 

I broschyren Råd och anvisningar till Kristinehamns kommuns ABVA som tagits fram för att klargöra vad som krävs av den som använder kommunala VA-anläggningar. Här finns också praktiska råd och svar på vanliga frågor kring dricksvatten och avloppsvatten. (se länk nedan)

Råd och Anvisningar till Kristinehamns kommuns ABVA

 Är du nyfiken på vad som gäller vid en eventuell inkoppling till kommunalt vatten och avlopp och din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet. Anvisningar har tagis fram för att informera och klargöra vad som krävs för att få ansluta sig till det kommunala VA-anläggningen. Läs igenom "Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet" (se länk nedan).

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Du hittar båda blanketterna i vårt blankettarkiv, via länken till höger.

Du kan även länka dig vidare här för att lämna din vattenmätarställning direkt genom hemsidan.